SZOLGÁLTATÁSAINK - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

SZOLGÁLTATÁSAINK

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS

„Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.” – mondta a legenda szerint Charles Darwin, s a mondás napjainkban kiélezetten érvényes.

A felgyorsult digitális fejlődés, a különböző gazdasági trendek és politikai változások nagy mértében hatnak a szervezetek életére, működésére. A szervezetfejlesztés olyan tudatos és koordinált tevékenység, amely minden esetben a szervezet egészének vagy részének pozitív irányú változására, hatékonyságának növelésére irányul.

 

A szervezetfejlesztés kiterjed a szervezet adott környezethez való alkalmazkodásának felmérésére, valamint belső működésének felülvizsgálatára. Ez magában foglalja a szervezeti struktúra, a működési folyamatok és feladatok, valamint ezek belső szabályozóinak elemzését és ezek optimális kialakítását. A szervezet legfontosabb erőforrása azonban maga ember. A szervezetfejlesztés sikere elsősorban azon múlik, hogy a benne dolgozók értik, elfogadják és elköteleződnek a változások iránt.

Szervezetfejlesztési projektjeinkben úgy segítjük elő a tervezett szervezeti változtatásokat, hogy a szervezet teljesítményének növelésén túl a szervezet tagjainak bevonására, felkészítésére is hangsúlyt fektetünk.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

office@konigsberg.hu

FORRÁSBEVONÁSI TANÁCSADÁS

Munkatársaink tapasztalatokat szereztek az uniós fejlesztéspolitikai ciklusok lebonyolításában, a pályázatok és kiemelt projektek előkészítése és végrehajtása során egyaránt. Folyamatosan nyomon követjük az Európai Strukturális és Beruházási Alapok intézményrendszerének, eljárásrendjének valamint tartalmának változásait. Az aktuális trendekhez igazodóan egyre nagyobb figyelmet fordítunk a közvetlen brüsszeli forrásbevonási csatornákra is (Interreg, Horizon 2020, CEF.)

Cégünk fejlesztéspolitikai kompetenciáihoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységeket ajánljuk szíves figyelmükbe:

  • Forrásallokációs „térkép” elkészítése és rendszeres aktualizálása, amely testre szabott áttekintést ad a jelenlegi, valamint közeljövőben elérhető releváns hazai és európai uniós forrásokról;
  • Az Ön szervezetének stratégiai céljaihoz igazodóan a 2014-20-as európai uniós költségvetés ciklusban még elérhető forrásszerzési lehetőségek feltárása (2023-ig bezárólag a forrásfelhasználási sajátosságainak megfelelően);
  • A 2021-27-es támogatási periódus tervezéséhez kapcsolódóan az Ön szervezete alaptevékenységéhez és fő stratégai céljaihoz kapcsolódó rövid projektjavaslatok előkészítése, a meglévők validálása;
  • A támogatáspolitikai tervezés EU szintű és hazai folyamatainak nyomon követése, értékelése;
  • Javaslattétel a sikeres projektgenerálás és -megvalósítás szervezeti, folyamati feltételeinek kialakítására, beleértve a menedzsment fő feladatait;
  • Rendszeres információszerzés, egyeztetések előkészítése a fejlesztéspolitikai stakeholderekkel;
  • Egyedi igények alapján a témakörben elemzések és kapcsolódó javaslatok összeállítása.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

fejlpol@konigsberg.hu

PROJEKTTERVEZÉS

A projekt sikerének alapja a megfelelő előkészítés. Ahhoz, hogy egy projekt elérje célját, megoldjon egy problémát, pontosan meg kell határozni többek között a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok egymásra épülését, az időt és a forrásokat.

Ahogy a projekt megvalósítás, úgy a tervezés sem egy emberes feladat: ügyfeleink bevonására építve, a projektben érintett munkatársak értékes tapasztalatainak, észrevételeinek felhasználásával jutunk el a végeredményhez. A projekttervezési munkáink keretében elsőként felmérjük az ügyfeleink felmerülő problémáit és fő igényeit, szükségleteit. A legsikeresebb projektet akkor lehet megvalósítani, ha az a célcsoport valós szükségleteire reagál. A helyzetelemzés alapján feltárt problémákra reflektálva, a célok megvalósításához leginkább illeszkedő eszközöket, tevékenységeket és módszereket tervezzük meg. Ahogy körvonalazódik, hogy pontosan milyen feladatokat kell a projektben megvalósítani, hozzálátunk ahhoz, hogy alaposan megtervezzük a tevékenységek időkeretét és költségigényét, valamint a projekt hatékonyságát és eredményességét mérő indikátorokat.

A megfelelő projektelőkészítés egyúttal az Európai uniós és egyéb források sikeres felhasználásának záloga is. Ehhez kapcsolódva ügyfeleink rendelkezésére állunk a projektötletükhöz felhasználható pénzügyi források felkutatásában, a projektek finomhangolásában, és a külső érintettek előtti képviseletében is.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

projekt@konigsberg.hu

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, AUDIT

Napjainkra a minőség stratégiai fogalommá vált, a szervezetek sikeres működésének elengedhetetlen feltétele. A minőség fejlesztésekor a teljes szervezet, annak folyamatai, stratégiai megközelítése, emberi, technikai, partnerkapcsolati fejlesztése kerül középpontba.

A vevő számára a minőség válik elsődlegessé, ezért az erre a területre történő fókuszálás lényegesen javíthatja a fogyasztók megelégedettségét. A minőségbiztosítás során feladatunk annak ellenőrzése, hogy a minőségi követelmények teljesülnek-e. Mindezt úgy tesszük, hogy a feladat ne a túldokumentálást és papírmunkát juttassa ügyfeleink eszébe, hanem tényleges értékteremtő eszközként szerepeljen a szervezet életében.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

audit@konigsberg.hu

FOLYAMATMENEDZSMENT

Napjaink változékony piaci környezete bizonytalanságot eredményez valamennyi szektorban, legyen az akár a piaci szolgáltatások vagy a közigazgatás területe. Ennek megfelelően folyamatmenedzsment megoldásaink során olyan szolgáltatásokat nyújtunk mind a magán- mind az állami szektor szereplői számára, amelyek segítségével felkészülhetnek a jövőbeni kihívásoknak való megfelelésre.

A környezet változásának felgyorsulásával az ahhoz való alkalmazkodás egyre nehezebbé és kritikusabbá válik. Ahogy az ügyfeleink környezete változik, úgy változunk mi is. Nagy energiákat fektetünk a saját kutatási és fejlesztési területeink megerősítésébe, az üzleti és társadalmi hatások nyomon követésére, az ügyfeleink igényeit jobban szolgáló eszközök és módszerek fejlesztésére.
Folyamatmenedzsment témájú projektjeink során a szervezeten belüli folyamatok ellenőrzését és fejlesztését végezzük el. A folyamatorientált szemlélet kialakításával és terjesztésével további célunk a szervezeti kultúra fejlesztése és a hatékonyabb szervezet kialakításában való részvétel.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

folyamat@konigsberg.hu

SZOLGÁLTATÁSBEVEZETÉS TÁMOGATÁSA

A kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a kialakított szolgáltatások alkalmazásba vétele a tervezett folyamatok mentén, kézben tartott módon és gördülékenyen történjen. Szervezeten kívül és belül egyaránt jól összehangolt szolgáltatásbevezetés a sikeres projekt megvalósítás egyik sarokköve.

Egyre több szervezet ismeri fel a fejlesztett szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos feladatok szükségszerűségét. Kollégáink több éves tapasztalattal rendelkeznek szolgáltatások sikeres bevezetésében.
Mindez magába foglalja többek között a szolgáltatások, szervezet napi szintű működésébe történő illesztését (erőforrás- és folyamat-tervezést, szabályzatok, belső működési rendek kialakítását stb.), a komplex oktatás, kommunikáció, marketing, valamint help-desk folyamatok és kiszolgálási pillérek tervezését, továbbá a végrehajtás szakértői támogatását.
Ezen feladatok egyértelmű célja, hogy ne csak a projekt zárása legyen sikeres, hanem a fenntartási időszak is.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

szolgbev@konigsberg.hu

Free WordPress Themes, Free Android Games
WordPress Image Lightbox