RÓLUNK - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

TÖRTÉNETÜNK

Érdemes a névválasztással kezdeni, hiszen az első találkozás alkalmával ez érdekel mindenkit. Mint ismert, Königsberg a mai Kalinyingrád elődje, Kelet-Poroszország 18-19. századi fővárosa, egyúttal a korszak egyik legpezsgőbb tudományos központja. A königsbergi egyetem olyan szellemi kiválóságoknak adott otthont, mint Euler, a „königsbergi hidak” matematikai problémájának megoldója, vagy Immanuel Kant, aki állítólag életének 80 éve alatt csak néhány alkalommal hagyta el a város falait, és mégis nevéhez fűződik a filozófiai „kopernikuszi fordulat”.

Kant az utóbbi kétszáz év valamennyi filozófiai irányzatára hatott, s ugyanígy az egész huszadik századi tudományra is.  „Minden emberi megismerés a szemlélettel kezdődik, onnan a fogalmakhoz halad, és az eszmékkel fejeződik be.” (A tiszta ész kritikája, 1781) Cégünk – ha jóval alacsonyabb absztrakciós szinten is – de igyekszik magáévá tenni tanácsadási tevékenysége során ezt a gondolatot: a sablonos módszertanok kritikátlan alkalmazása helyett minden esetben az ügyfeleink egyedi helyzetére, igényeire fókuszálva kínálunk testre szabott és fenntartható megoldásokat.

A Königsberg Consulting Kft. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a hazai és európai közszolgálati gyakorlatban megszerzett tudást kamatoztatni tudja külső tanácsadás formájában is. A szerény de stabil növekedés mögött az elmúlt években egy olyan szakértői kompetencia-hálózat alakult ki, amely magabiztos és megbízható partnerként tud segítségére lenni a közszektor fejlesztési szereplőknek mind a köz-, mind a piaci szférában.

Győződjön meg erről személyesen is!

SZAKÉRTŐINK PUBLIKÁCIÓI

Közérdekből nyilvános adatok kezelésének szabályai a közszolgálati és közalkalmazotti alapnyilvántartás tekintetében (2019. június)

Akár a munkánkat, akár a magánéletünket nézve, mindennapjaink fontos részévé váltak az Általános Adatvédelmi Rendelet (angol kifejezéssel élve: General Data Protection Regulation, azaz GDPR) előírásai, amely az első olyan átfogó adatvédelmi szabályozás, ami az Európai Unió összes tagállamában hatályos. Jelent-e valamit ez az adatvédelem a közérdekből nyilvános adatok esetén, a köztisztviselők mint természetes személyek személyes adatainak nyilvántartására vonatkozóan, valamint a hazai szabályozás szerint, milyen adatszolgáltatási kötelezettségei vannak a jegyzőnek?

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó folyamatszabályozás tapasztalatai – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (2019. január)

Az elektronizálás területén már eddig is jelentős változások mentek végbe, illetve még mindig folyamatban vannak, mert a legnagyobb önkormányzatoknak 2019-ben kellett csatlakozniuk az önkormányzati ASP rendszerhez interfészes vagy rendszercsatlakozás formájában. Az ASP csatlakozási projekt kapcsán az önkormányzatoknak szükséges volt olyan vállalást tenniük, hogy felülvizsgálják az ASP érintettségű belső szabályozóikat, illetve indokolt esetben szabályozzák azokat a folyamataikat, feladataikat, amelyeket addig még nem tettek meg. Ezek közé tartozhat az elektronikus ügyintézés is, amely terület szabályozása az új jogi környezet alapján kialakításra, vagy ha már létezett rá korábban szabályzat, akkor teljes revízióra szorul.

Ezer e-ügyintézési szakértő hiányzik a közigazgatásban (2018. szeptember)

Több, mint fél éve kötelező az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosítása a hivatalok számára. Tarpai Zoltánnal, a Königsberg Consulting Kft. vezető tanácsadójával arról beszélgettünk, hogy mi változott a jogi kötelezés hatására, miért is fontos a hivatalokban egyfajta szemléletváltás az elektronikus ügyintézés kapcsán, és hogy milyen szakértelemre van szükség.

Űrlapok az e-ügyintézésben (2018. május)

Az elektronikus ügyintézés egyik legkritikusabb kérdésköre a tényleges ügyintézés során, hogy hogyan is tudja az ügyfél beadványát eljuttatni az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára. Ennek során az ügyfél valójában az általa közölni kívánt információkat kívánja továbbítani az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére. Ehhez pedig rögzítenie kell az általa átadni kívánt információkat, amely valójában nyomtatványok,
elektronikus űrlapok kitöltését, majd pedig beküldését feltételezi. Adott esetben az űrlapokhoz kapcsolhatók mellékletek is. Ilyen ügyfél általi cselekvések jellemzően a kérelmek, hiánypótlások vagy egyéb beadványok benyújtásai.

Digitális Jólét Program (2018. február)

Az elmúlt időszakban egyre többször halljuk munkánk során a digitalizáció, az elektronizálás, az elektronikus aláírás, az információbiztonság, vagy éppen a SZEÜSZ és KEÜSZ fogalmakat. Hihetnénk, hogy az infokommunikáció kizárólag a közigazgatást tiszteli meg az újításokkal, és talán többen gondolhatják, hogy csupán a közigazgatásnak kell megbirkóznia az újításokkal övezett kihívásokkal. Természetesen mindez koránt sincs így, hiszen egy jól működő egész, több szeletből tevődik össze és válik komplett digitális ökoszisztémává.

Cégkapu (2017. szeptember - 9. rész)

A vállalkozások oldalán realizálható adminisztratív terhek csökkentésének egyik eszköze a hivatali ügyintézések elektronikus úton történő igénybevétel. A vállalkozások oldaláról így kifejezetten nagy elvárások fogalmazódnak meg a közigazgatással szemben az elektronikus ügyintézést illetően is. Elvárásuk, hogy minél több ügyet tudjanak elektronikusan intézni, kevesebb adminisztrációval, kevesebb erőforrás-ráfordítással. régóta megoldatlan kérdéskör azonban ezen ügyfélkör elektronikus ügyintézésben való részvételének feltételeként nevesíthető azonosítás és elektronikus tárhely rendelkezésre állása, amely a jelenlegi tervek és irányok mentén végre megnyugtató módon rendezésre kerülhet. Lássuk hogyan.

Önkormányzatok az elektronikus ügyintézés kapujában (2017. július - 8. rész)

Az elektronikus ügyintézés nemrégiben még csak egy távolban ringatózó, szinte elérhetetlen vágykép gondolata volt csupán, mind az ügyfelek, mind pedig a hivatalok számára. A digitális fejlődés robbanásszerű előretörése azonban kikényszerítette a modern megoldásokra való törekvés nélkülözhetetlenségét az önkormányzati szektorban is. Kijelenthető, hogy az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás mára a kézzel fogható szükségszerűség kötelezettségeként, valamint megkerülhetetlen elvárásként tornyosul az önkormányzatok előtt, és mindez immár sokkal közelebb van, mint gondolnánk.

Interoperabilitás (2017. május - 7. rész)

Nem csupán napjainkban, de már évszázadokkal ezelőtt is jellemző volt az államokra és azon belül az egyes szervezetekre, hogy különböző adatokat, információkat gyűjtenek, rendszereznek és kezelnek. Elengedhetetlen
mindez a működés tekintetében, hiszen ahhoz, hogy kellő hatékonysággal és jogszerűen tudjuk ellátni feladatainkat, megalapozott döntéseket tudjunk hozni, információkra, adatokra van szükségünk. Minél jobban kívánjuk ellátni feladatainkat, optimális döntéseket kívánunk hozni, annál fontosabb az ehhez kapcsolódó adatok és információk megfelelő minőségű rendelkezésre állása.

Rendelkezési nyilvántartás (2017. március - 6. rész)

Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás tekintetében a jogszabályi keretek kijelölték azt a mozgásteret, amelynek egyik fő alkotóeleme az ügyfél rendelkezési jogának általános kimondása. Mindez nagyobb ügyfélszabadság
biztosítását jelenti azáltal, hogy az ügyfél ügyintézési rendelkezésében szabhatja meg a hatóság–ügyfél kapcsolat jellegét. Ez nem csupán opció az ügyfelek részéről, hanem egyúttal kötelezés is a hatóság oldalán, hiszen a hatóság
köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. Az ügyintézési folyamatok eddig kialakult és megszokott menetét, valamint ritmusát mindez nagymértékben átrajzolja majd a közeljövőben. Hogy mit is jelent ez pontosan? A rendelkezési nyilvántartás megadja a választ.

Mobil applikációk (2017. január - 5. rész)

A korábbiakban bemutatott telefonos ügyintézés már felvillantott némi innovációs reménysugarat a közigazgatási ügyintézés modernizált jövőképét illetően. Ebbe a nem túl távoli innovációs trendbe illeszkedik a mobil applikációk világa is, amely a közigazgatást sem hagyja érintetlenül. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de ma már applikációk formájában is van lehetőség ügyet intézni, nézzük hogyan.

Telefonos ügyintézés (2016. november - 4. rész)

Az előző lapszámban a korábbi elméleti megközelítést – az azonosítási megoldások bemutatásával – a gyakorlatorientált szemlélet váltotta fel. láthattuk, hogy az azonosítási megoldások egyikeként ma már a telefonos azonosítás is megjelent, amely perspektívát nyithat a telefonos ügyintézés kézzelfogható megvalósulása előtt. De valóban létezik, illetve létezhet ez az ügyintézési mód?

Az azonosítás (2016. szeptember - 3. rész)

Az előző lapszámban már fellebbent a titokzatosság ködös fátyla az elektronikus közigazgatás legújabb „csodafegyveréről”, a SZEÜSZ modellről. Bemutatásra került, mi is ez valójában, és hogy mit is kell értenünk az alatt, ha azt mondjuk, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Alapvető jellemzőinek, működési filozófiájának megismerését követően lássunk néhány konkrét szolgáltatást, amelyek remélhetően gyökeresen változtatják meg közigazgatásban töltött mindennapjainkat akár ügyfélként, akár ügyintézőként. Kezdjük először az azonosítással.

A SZEÜSZ modell alapjai (2016. július - 2. rész)

Az előző lapszámban az elektronikus közigazgatás jogszabályi környezetének közel másfél évtizedes változását, formálódását jártuk körbe. Ennek során rajzolódott ki az a fejlődési ív, amelynek mentén eljutottunk a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások világába. No, de mi is ez, és milyen ez a világ? melyek azok a sajátosságok, amelyek immár meghatározzák az elektronikus közigazgatás kereteit?

Az elektronikus ügyintézés jogi keretei (2016. május - 1. rész)

Szakmai beszélgetések és eszmecserék gyakorta központi témája, hogy miként lehetne saját feladatvégzésünket hatékonyabbá tenni. Kell-e, és ha igen, akkor hogyan tudunk lépést tartani a mai modern világban zajló dinamikus technológiai változással, valamint a közigazgatással szemben támasztott egyre intenzívebb igényekkel. Lehet nem szeretni, lehet akár elzárkózni is tőle, de tény, az elektronikus közigazgatás itt kopogtat mindannyiunk ajtaján. ideje beengedni.

Kiemelt tanácsadási termékeink

Kiemelt tanácsadási termékeink
Bezárás
WordPress Image Lightbox