CSAPATUNK - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

CSAPATUNK

Leendő königsberges munkatárs

 

Amennyiben Önt érdekli munka- és karrierlehetőség cégünknél, úgy várjuk jelentkezését egy önéletrajz feltöltésével, és hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.

Balogh Gábor ​­​

vezető tanácsadó

Igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, tudatos karrierépítés céljából a közigazgatási pályafutását helyi szinten, egy önkormányzatnál kezdi meg, amelyet a területi államigazgatás (közigazgatási hivatal), majd a központi közigazgatás (minisztérium, háttérintézmény) követ.

A 13 éves közigazgatási munkavégzéséből, több, mint 5 évet vezetőként tölt el, amelynek során az operatív szintű tervezés, igazgatásszervezés és végrehajtás területén gyűjt értékes tapasztalatokat. Kiemelkedő munkavégzéséért miniszteri elismerésben részesül (2016).

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, amely témát 5 éven keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatja is. Ezenkívül a területi államigazgatás és az elektronikus közigazgatás fejlesztése is a szakterületei közé tartozik.

Két gyermek édesapja.

Barkóczi Dalma

elemző

Igazgatásszervező BSc diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, Közigazgatási menedzser végzettségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mester szakán szerezte. Munkái során fontosnak tartotta az ügyfelek közérthető tájékoztatását, így tovább tanult közszolgálati kommunikáció- és média tanácsadónak.

Hat év közszolgálati jogviszonya alatt alkalma nyílt betekinteni a finn közigazgatási rendszerbe Magyar Közigazgatási Ösztöndíjasként. Foglalkozott a magyarországi nemzetiségek támogatásával. Dolgozott a fogyasztóvédelmi hatóság kommunikációs és sajtóreferenseként. Projekt szakmai fejlesztőként részt vett e-learning fejlesztésben, és közreműködött több uniós projekt megvalósításában.

2016-ban elnyerte a Fogyasztóvédelemért díjat.

Egy gyermek édesanyja.

Dombi Máté

gyakornok

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok alapképzésének harmadéves hallgatója. A Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Kapcsolatok Szakirányának tagja.

Fekete Leticia ​­​

tanácsadó

Okleveles közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte, jogi szakokleveles közgazdász és humán menedzser szakközgazdász másoddiplomával rendelkezik. 16 éves központi közigazgatási gyakorlata során több évig humánpolitikai területen dolgozott, ahol oktatásszervezési és teljesítményértékelési munkatapasztalatot szerzett, vezetőként is kipróbálhatta magát. Később stratégiai tervezéssel és közigazgatás-fejlesztéssel, valamint központi és önkormányzati szervezetfejlesztéssel foglalkozott, szakmai vezetőként szervezetfejlesztési projekteket koordinált. Közigazgatási minőségmenedzsment területen szakmai tapasztalattal rendelkezik.

2016 óta tanácsadóként dolgozik, közigazgatás-fejlesztési, szervezetfejlesztési, folyamatmenedzsment projektekben vesz részt. Szakmai érdeklődése az utóbbi években a szervezetfejlesztés humán oldala felé (pl. mentoring, coaching) mozdult el, business coach képzettséget szerzett.

Két gyermek édesanyja.

Fibinger Anita ​­​

vezető elemző

Okleveles közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerezte. Az egyetemi évek alatt elnyert Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj támogatásával a szakmai érdeklődési körének kiszélesítése mind elméleti, mind gyakorlati téren megvalósulhatott. A központi és önkormányzati közigazgatási munkatapasztalata mellett a versenyszférában szerzett tapasztalattal is rendelkezik, néhány évig egy nemzetközi tanácsadó cégnél tanácsadóként dolgozott.

Szakmai és projektvezetőként, valamint projekttagként több közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtása fűződik a nevéhez, folyamatmenedzsment, szervezetfejlesztés és stratégiai tervezés témakörben.

Két gyermek édesanyja.

Icsó Attila ​­​

vezető tanácsadó

Okleveles közgazdász diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetemen szerezte 2001-ben. 16 év multinacionális környezetben eltöltött idő alatt dolgozott folyamat- és szervezetfejlesztési, hatékonyságnövelési projekteken, projektmenedzsmentben, valamint a napi operatív területen végzett munka után hét év középvezetői, és öt év felsővezetői tapasztalatot is szerzett. Ezt a mind operatív, mind stratégiai léptékű tudást kisebb piaci vállalkozásoknál szervezetfejlesztési és hatékonyságnövelő, működést optimalizáló projektekben kamatoztatta.

Három gyermek édesapja.

Jeles Zsuzsanna

irodavezető

Munkájához kapcsolódó több évre visszanyúló tapasztalatait először magánszektorban szerezte, ahol az irodai eljárások, szervezési, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátásáért felelt. Később kipróbálta magát az egyik kerületi önkormányzat vagyonkezelőjénél lakásgazdálkodási előadóként, ahonnan útja ugyanezen kerület önkormányzatának alpolgármesteri-, majd polgármesteri titkárságára vezetett, ahol a kerület vezetőjének munkáját segítette és biztosította a titkárság zavartalan működését. Irodai tevékenységek terén szerzett tudását a központi közigazgatásba vitte tovább, ahol egy helyettes államtitkárságon a helyettes államtitkár mellett látott el titkársági feladatokat. A Königsberg Consulting csapatához 2021 októberében csatlakozott irodavezető munkakörben.

dr. Kádár Krisztián, CMC ​­​

ügyvezető, tulajdonos

A Königsberg Consulting Kft. alapító tulajdonosa.

Az elmúlt két évtizedben megszerzi az igazgatásszervező és jogi diplomát, dolgozik a közigazgatásban (minisztériumok, háttérintézmények), dolgozik a közigazgatásnak (tanácsadóként, külső szakértőként), kutatja, és legújabban tanítja a közigazgatást (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), és úgy tűnik a hobbija is a közigazgatás (Közigazgatásfejlesztési Társaság alapító tagja).

Legnagyobb szakmai kihívásainak és egyúttal sikereinek tekinti Magyarország 2011. évi EU soros elnöksége alatt az Európai Közigazgatási Hálózat (EUPAN) szakértői szintű koordinálását, két közigazgatás-fejlesztési (ÁROP-1.2.9, ÁROP-2.2.19) és egy felsőoktatás-kutatási (TÁMOP-7.2.1) projekt szakmai vezetését.

Eddigi pályafutása során a Belügyminisztériumi Tudományos Tanács kiemelkedő tudományszervezői munkájáért emlékéremben (2005), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium érdemei elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben (2011) részesítette. 2017-től címzetes egyetemi docens. Több angol és magyar nyelvű szakmai publikáció szerzője és társszerzője. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének, a minősített vezetési tanácsadó (CMC) cím viselésére 2016-tól jogosult.

Egy gyermek édesapja.

dr. Káplány Szilvia Edit

elemző

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Karán szerzett közgazdász, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát. Pályafutását a Magyar Közigazgatási Intézetnél kezdte, ahol elsősorban képzésszervezés, programkoordináció és irodavezetés területen tevékenykedett 2001-2007 között. Ezt követően közel 7 évet töltött a nonprofit szférában projektmenedzser, irodavezető, pályázatíró munkakörben. 2015-től visszatért a közszférába, ahol a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-nél, majd az NHKV Zrt.-nél eltöltött egy-egy év után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének munkatársa, 2019-től az NKE KTI Továbbképzés-szervezési Iroda Képzésszervezési Osztályának osztályvezetője lett.

A Königsberg Consulting csapatához 2021 májusában csatlakozott, először operatív vezető, majd fél év elteltével elemző munkakörben.

Kész Ákos Tamás ​­​

elemző

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán nemzetközi igazgatás alapkézést, majd európai és nemzetközi igazgatás mesterképzést végzett, ezzel egyidőben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett mesterdiplomát közgazdálkodás és közpolitika szakon. Okleveles igazgatásszervező és közgazdász végzettségét követően öt éven át dolgozott a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Enterprise Europe Network nemzetközi irodában mint innovációs tanácsadó és projektkoordinátor. Ebben a feladatkörben Horizont 2020 KKV Eszköz nyertes pályázóknak nyújtott key account management támogatást, közreműködött nemzetközi üzleti együttműködések létrehozásában; aktív kapcsolatot ápolt a régió vállalkozásaival. Ismeretekkel rendelkezik önkormányzati projektek tanulmányainak, tervezési dokumentációinak elkészítésében.

Két gyermek édesapja.

Kézdi Norbert

gyakornok

Okleveles politológus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg az alap és mesterdiplomáját. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika mesterszak elsőéves hallgatója.

dr. Kovács András ​­​

tanácsadó

A BKÁE igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, az ELTE-n jogászként diplomázott. 2004-ben köztisztviselőként szabálysértési ügyintézéssel kezdte meg közigazgatási szakmai pályafutását, azt követően osztályvezető, majd 9 évig jegyzőként vezette a Polgármesteri Hivatalt ugyanazon a településen. Ez idő alatt tette le a közigazgatási szakvizsgát, valamint a PPKE szakirányú továbbképzésén közbeszerzési szakjogász képesítést is szerzett. Magyar Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága által elismert AVS (Associated Value Specialist) minősítés megszerzését követően aktívan részt vett a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Biatorbágyon projektben.

2014-től Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagként vett részt a várost érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában és elbírálásában, elsődleges feladatai közé tartozott a beruházások jogszerűségének biztosításához szakszerű segítségnyújtás, az önkormányzati képviselő- testületi munkavégzés előkészítése, támogatása és végrehajtása, valamint a jegyzői államigazgatási hatáskörbe tartozó eljárások felügyelete. A Helyi Választási Iroda vezetőjeként 8 és fél éven át irányította az országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, illetve polgármester és települési képviselői, valamint az országos népszavazások során a választási iroda munkáját.

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, valamint a közbeszerzési jogra terjed ki.

Három gyermek édesapja.

dr. Kópiás Bence ​­​

partner

Jogász, igazgatásszervező. Pályafutását 2001-ben a Belügyminisztériumban kezdte, önkormányzati területen. 2007-től a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat-központjában volt felelős a stratégiai tervezésért, valamint az EU által társfinanszírozott projektek előkészítéséért.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél 2011-től az eredetileg hét, 2018-ban pedig már 57 elemű projekt portfólió menedzselését látta el – ez volt az Ügynökség legsikeresebb üzletága. A projektek végrehajtása során a kormányzati informatika mellett a infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseknél is szerzett tapasztalatokat.

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékén 2016-tól tanít külföldi hallgatókat vendégoktató minőségben. 2015-ben megkapta az Információs társadalom szakmai érmet, a BCE-től pedig 2019-ben Pro Facultate díjat vehetett át. 2015 óta elnökségi tagja az Infotér Egyesületnek.

Két gyermek édesapja.

Köteles Ádám

gyakornok

A Budapesti Corvinus Egyetemen alkalmazott közgazdaságtan alapszakon szerezte meg diplomáját. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitika mesterszak másodéves hallgatója, az Egyetem hallgatói nagykövete. 2019. óta Kurityán településen független önkormányzati képviselő.

Lakatos Máté

gyakornok

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok BA európai integráció specializációján szerezte meg diplomáját. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitika mesterszak elsőéves hallgatója. Egyetemi tanulmányai mellett a Széchenyi István Szakkollégium tagja.

Medveczky Zsuzsa

felnőttképzési szakértő

Felnőttképzésben immár 21 éve dolgozik, aktív felnőttképzési szakértőként 8 éve tevékenykedik.

Több európai uniós és hazai finanszírozású projektben lát el évek óta szakértői feladatokat, mind felnőttképzési, mind elearning szakértőként. Felnőttképzési intézmények számára hatékony szakértői segítséget nyújt, képzési programokat ír és minősít, felnőttképzési engedélyezési eljárásokra készít fel, minőségirányítási feladatokat lát el

Eredeti végzettségét tekintve angol-matematika szakos tanár, ám folyamatosan képzi magát itthon és külföldön egyaránt.

Két gyermek édesanyja.

dr. Nagy Sándor

tanácsadó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen igazgatásszervezőként 2013-ban, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként végzett 2017-ben.

özigazgatási pályafutása ösztöndíjasként indult meg az akkori Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, 2014-től a helyi önkormányzati igazgatásban dolgozik. Kezdetben igazgatási ügyintézőként és anyakönyvvezetőként, ezt követően aljegyzőként, jelenleg pedig jegyzőként tevékenykedik. 2022 márciusa óta tagja a Königsberg csapatának, amelyben szakmai – különösen az ASP rendszerrel kapcsolatos – tapasztalataival járul hozzá a cég munkájához. 2019 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Főbb kutatási területe az elektronikus közigazgatás, mobilapplikációk. A Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezetének, valamint a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület tagja.

Egy gyermek édesapja.

Papp-Somlai Alexandra ​­​

tanácsadó

Szakmai tapasztalataira jórészt a központi közigazgatásban tett szert. Kipróbálhatta magát oktatásszervezőként, jogi referensként és az e-learning fejlesztések területén egyaránt, de érdeklődése egyre inkább az elektronikus közigazgatás és az elektronikus szolgáltatás-fejlesztés felé terelte. Ezzel összefüggésben több európai uniós projektmunkában is részt vett, szakmai munkacsoport-vezetőként és projektvezetőként is szerzett tapasztalatokat. Kitartó szolgáltatás-fejlesztési munkájáért 2013-ban akkori munkahelyén elnyerte az év közszolgálati munkatársa címet.

Igazgatásszervező diplomáját a Budapest Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte, ezt követően köztársasági ösztöndíjjal végezte el a master szakot, ahol okleveles közigazgatási menedzserként diplomázott.

Petényi Sára ​­​

elemző

Szociológus mesterszakos diplomáját 2014-ben szerezte az ELTE Társadalomtudományi Karán. Ezt követően egy időre a közigazgatásban helyezkedett el, a XIII. Kerületi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán dolgozott, ahol ügyintézői oldalról ismerkedett meg a közigazgatás működésével. Egyetemi évei alatt és azt követően is számos adatfelvétel tervezésébe és megvalósításába kapcsolódott be a felnőttképzésektől, az oktatási rendszeren át, az állami nagyrendszerek működéséig. A kormányhivatalnál töltött időszakot követően több éven keresztül dolgozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mérési és Módszertani Irodájában, ahol számos nagymintás lakossági felmérés tervezésében és elemzésében vett részt.

Évek óta kutatja az állami nagyrendszerekkel kapcsolatos lakossági elégedettséget, a közigazgatási ügyintézések és a lakossági elégedettség kapcsolatát, valamint a közigazgatási ügyintézés során igénybevett csatornahasználathoz kötődő motivációkat.

Péterfalvi Norbert, CMC ​­​

vezető tanácsadó

Igazgatásszervező diplomáját 2000-ben, szakdiplomácia szakértő diplomáját 2005-ben szerezte. Szakmai tevékenységének fókuszában 2006 óta állnak az elektronikus közigazgatással összefüggő feladatok.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban kormánytanácsadóként, főosztályvezető-helyettesként e-közigazgatási projektek előkészítéséért és végrehajtásáért felel, a Belügyminisztériumban főosztályvezetőként a stratégiai tervezésért és koordinációért felelős terület vezetője. Különböző tanácsadó cégeknél folyamatszervezési és szervezetfejlesztési projektek szakértő tanácsadó tagja, projektvezetője, rendszerbevezetési projekt vezetője. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének, a minősített vezetési tanácsadó (CMC) cím viselésére 2020-tól jogosult.

Két gyermek édesapja.

dr. Rupp Zoltán ​­​

cégvezető, partner

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervező, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát. Az elmúlt 20 évben igazgatásszervezési, e-közigazgatási, szervezetfejlesztési, informatikai fejlesztési területeken dolgozott az önkormányzati igazgatásban, a központi közigazgatásban, valamint a magánszektorban. 2008-tól a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Programmenedzsment főosztályának vezetője, 2015-től közel öt éven át NISZ Zrt. projektigazgatója.

Pályája során különböző miniszteri elismerésekben, szakmai díjakban részesült, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mentor-oktatója.

Két gyermek édesapja.

Sivák Veronika

gyakornok

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi osztatlan mesterképzés harmadéves hallgatója. A 2018-as akadémiai év őszi félévében az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási program keretében Campus Mundi ösztöndíjasként 5 hónapot töltött a genti egyetemen (University of Ghent). A Magyary Zoltán Szakkollégium aktív tagja.

Tarpai Zoltán Tamás ​­​

vezető tanácsadó, partner

Igazgatásszervezőként, közel tizenkét év közigazgatási tapasztalattal a háta mögött, számtalan európai uniós és hazai finanszírozású projektnek volt aktív és alkotó tagja, valamint vezetője.

Stratégiaalkotás, folyamatmenedzsment, valamint szervezetfejlesztés terén meglévő értékes tapasztalatait a több, mint öt évnyi középvezetői pozícióban töltött sikeres időszak alatt szerezte.

A szolgáltatásfejlesztés, az elektronikus közigazgatás, valamint a többcsatornás ügyfélszolgálat fejlesztés területén számos olyan eredmény fűződik nevéhez, amelyek innovatív és értékteremtő újszerűségükkel érdemi változást hoztak a mindennapokba.

Két gyermek édesapja.

Zsurka Zsanett ​­​

tanácsadó

Igazgatásszervező diplomája megszerzését követően a központi közigazgatásban helyezkedett el, ahol közel 8 évet töltött el az ügyfélszolgálat-fejlesztés és az e-közszolgáltatások menedzselése területén. Pályáját ügyfélszolgálati ügyintézőként kezdte, a megszerzett tapasztalatait pedig később már az egyes szolgáltatások menedzselésekor, előbb referensként, majd vezetőként is kamatoztatta.

Munkája kapcsán számos nemzetközi konferencián vett részt, valamint szakmai szerepet vállalt több hazai és uniós projekt megvalósításában is. Közel 3 évnyi vezetői tapasztalattal a háta mögött az államkutatás felé vette az irányt, és tapasztalatait felhasználva közigazgatási szakértőként támogatja a közigazgatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó feladatok ellátását.

Egy gyermek édesanyja.

Kiemelt tanácsadási termékeink

Kiemelt tanácsadási termékeink
Bezárás
WordPress Image Lightbox