CSAPATUNK - Königsberg Consulting

Königsberg Consulting

CSAPATUNK

Leendő königsberges munkatárs

 

Amennyiben Önt érdekli munka- és karrierlehetőség cégünknél, úgy várjuk jelentkezését egy önéletrajz feltöltésével és hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel.

CV form

Balogh Gábor ​­​

vezető tanácsadó

Igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, tudatos karrierépítés céljából a közigazgatási pályafutását helyi szinten, egy önkormányzatnál kezdi meg, amelyet a területi államigazgatás (közigazgatási hivatal), majd a központi közigazgatás (minisztérium, háttérintézmény) követ.

A 13 éves közigazgatási munkavégzéséből, több, mint 5 évet vezetőként tölt el, amelynek során az operatív szintű tervezés, igazgatásszervezés és végrehajtás területén gyűjt értékes tapasztalatokat. Kiemelkedő munkavégzéséért miniszteri elismerésben részesül (2016).

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, amely témát 5 éven keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatja is. Ezenkívül a területi államigazgatás és az elektronikus közigazgatás fejlesztése is a szakterületei közé tartozik.

Két gyermek édesapja.

Barkóczi Dalma

tanácsadó

Igazgatásszervező BSc diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, Közigazgatási menedzser végzettségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mester szakán szerezte. Munkái során fontosnak tartotta az ügyfelek közérthető tájékoztatását, így tovább tanult közszolgálati kommunikáció- és média tanácsadónak.

Hat év közszolgálati jogviszonya alatt alkalma nyílt betekinteni a finn közigazgatási rendszerbe Magyar Közigazgatási Ösztöndíjasként. Foglalkozott a magyarországi nemzetiségek támogatásával. Dolgozott a fogyasztóvédelmi hatóság kommunikációs és sajtóreferenseként. Projekt szakmai fejlesztőként részt vett e-learning fejlesztésben, és közreműködött több uniós projekt megvalósításában.

2016-ban elnyerte a Fogyasztóvédelemért díjat.

Két gyermek édesanyja.

dr. Bodor Viktória ​­​

operatív vezető, szenior tanácsadó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán szerezte jogi diplomáját. Pályáját ügyvédi irodában kezdte, megszerezte jogi szakvizsgáját, majd ezt követően több, mint 10 évig középvezetőként dolgozott jogi és fejlesztéspolitikai területen a közigazgatás különböző szervezeteiben (állami tulajdonú gazdasági társaságok, minisztérium), és felsőoktatási intézményben. Az elmúlt években szakmai érdeklődését az e-közigazgatás-fejlesztés felé irányította, szakértőként, majd projekt szakmai vezetőként végezte feladatait kormányhivatalban.

Az elmúlt 15 évben számos európai uniós finanszírozású projektben látott el szakértői, valamint vezetői feladatokat, elsősorban képzési, informatikai-fejlesztési, valamint e-közigazgatási témakörökben. Munkája mellett pályája kezdete óta képzési tevékenységet is ellát.

Két gyermek édesanyja.

Fekete Leticia ​­​

szenior tanácsadó

Okleveles közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte, jogi szakokleveles közgazdász és humán menedzser szakközgazdász másoddiplomával rendelkezik. 16 éves központi közigazgatási gyakorlata során több évig humánpolitikai területen dolgozott, ahol oktatásszervezési és teljesítményértékelési munkatapasztalatot szerzett, vezetőként is kipróbálhatta magát. Később stratégiai tervezéssel és közigazgatás-fejlesztéssel, valamint központi és önkormányzati szervezetfejlesztéssel foglalkozott, szakmai vezetőként szervezetfejlesztési projekteket koordinált. Közigazgatási minőségmenedzsment területen szakmai tapasztalattal rendelkezik.

2016 óta tanácsadóként dolgozik, közigazgatás-fejlesztési, szervezetfejlesztési, folyamatmenedzsment projektekben vesz részt. Szakmai érdeklődése az utóbbi években a szervezetfejlesztés humán oldala felé (pl. mentoring, coaching) mozdult el, business coach képzettséget szerzett.

Két gyermek édesanyja.

Fibinger Anita ​­​

vezető tanácsadó

Okleveles közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerezte. Az egyetemi évek alatt elnyert Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj támogatásával a szakmai érdeklődési körének kiszélesítése mind elméleti, mind gyakorlati téren megvalósulhatott. A központi és önkormányzati közigazgatási munkatapasztalata mellett a versenyszférában szerzett tapasztalattal is rendelkezik, néhány évig egy nemzetközi tanácsadó cégnél tanácsadóként dolgozott.

Szakmai és projektvezetőként, valamint projekttagként több közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtása fűződik a nevéhez, folyamatmenedzsment, szervezetfejlesztés és stratégiai tervezés témakörben.

Két gyermek édesanyja.

Hulmann Tamás ​­​

szenior tanácsadó

A Rendőrtiszti Főiskolán végzett vámigazgatási tisztként, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát. Vámhivatalban kezdte pályafutását, majd hazánk európai uniós csatlakozásának előkészítési feladatait végző vámprojekt csapatához csatlakozott. Az eredményes uniós csatlakozást követően a Vám- és Pénzügyőrség informatikai fejlesztéssel foglalkozó középfokú szervénél, majd a VPOP informatikai főosztályán dolgozott projekt portfolió kezelőként. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létrejöttével a projekt szakterületen uniós finanszírozású projektek előkészítésével és megvalósításával foglalkozott középvezetőként. Szakmai tapasztalatait a Katasztrófavédelem Országos Főigazgatóságán szélesítette, ahol a szintén középvezetőként az uniós projektek menedzsmentjét ellátó osztályt vezette, innen tért vissza a NAV-hoz uniós projekt pályázati feladatainak ellátására.

Icsó Attila ​­​

vezető tanácsadó

Okleveles közgazdász diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetemen szerezte 2001-ben. 16 év multinacionális környezetben eltöltött idő alatt dolgozott folyamat- és szervezetfejlesztési, hatékonyságnövelési projekteken, projektmenedzsmentben, valamint a napi operatív területen végzett munka után hét év középvezetői, és öt év felsővezetői tapasztalatot is szerzett. Ezt a mind operatív, mind stratégiai léptékű tudást kisebb piaci vállalkozásoknál szervezetfejlesztési és hatékonyságnövelő, működést optimalizáló projektekben kamatoztatta.

Három gyermek édesapja.

Jeles Zsuzsanna

vezetői asszisztens

Munkájához kapcsolódó több évre visszanyúló tapasztalatait először magánszektorban szerezte, ahol az irodai eljárások, szervezési, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátásáért felelt. Később kipróbálta magát az egyik kerületi önkormányzat vagyonkezelőjénél lakásgazdálkodási előadóként, ahonnan útja ugyanezen kerület önkormányzatának alpolgármesteri-, majd polgármesteri titkárságára vezetett, ahol a kerület vezetőjének munkáját segítette és biztosította a titkárság zavartalan működését. Irodai tevékenységek terén szerzett tudását a központi közigazgatásba vitte tovább, ahol egy helyettes államtitkárságon a helyettes államtitkár mellett látott el titkársági feladatokat. A Königsberg Consulting csapatához 2021 októberében csatlakozott irodavezető munkakörben.

Egy gyermek édesanyja.

Juhász Réka ​­​

vezetői asszisztens

Tanulmányait a Miskolci Egyetem Comenius és Bölcsészettudományi Karán végezte, tanító és szociológiai előadóként. A sport és a mozgás mindig az élete része volt, ezért is igyekezte bővíteni tudását. Testépítő edző, személyi- és funkcionális edzői végzettségeket szerzett.

Tanítóként, edzőként és irodavezetőként dolgozott korábban. Feladatai közé tartoztak az iroda működéséhez kapcsolódó feladatok, folyamatok ellátása, vezető támogatása, adminisztráció, beszerzés koordinálása, tendereztetés, beszállítói tárgyalások, logisztikai feladatok, partnerekkel való kapcsolattartás, személyügyi anyagok előkészítése.

Két gyermek édesanyja.

dr. Kádár Krisztián, CMC ​­​

ügyvezető, tulajdonos

A Königsberg Consulting Kft. alapító tulajdonosa.

Az elmúlt két évtizedben megszerzi az igazgatásszervező és jogi diplomát, dolgozik a közigazgatásban (minisztériumok, háttérintézmények), dolgozik a közigazgatásnak (tanácsadóként, külső szakértőként), kutatja (MTA OTKA, FP6, FP7, H2020 és EUPACK keretprogramok részeként), és tanítja a közigazgatást (Budapesti Corvinus Egyetem mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem c. egyetemi docens), és úgy tűnik a hobbija is a közigazgatás (Dokumentumkezelési és E-ügyintézési Szakmai Egyesület alelnöke).

Legnagyobb szakmai kihívásainak és egyúttal sikereinek tekinti Magyarország 2011. évi EU soros elnöksége alatt az Európai Közigazgatási Hálózat (EUPAN) szakértői szintű koordinálását, több közigazgatás- és felsőoktatás-fejlesztési projekt szakmai vezetését.

Eddigi pályafutása során a Belügyminisztériumi Tudományos Tanács kiemelkedő tudományszervezői munkájáért emlékéremben (2005), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium érdemei elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben (2011) részesítette. 2017-től címzetes egyetemi docens. Több angol és magyar nyelvű szakmai publikáció szerzője és társszerzője. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének, a minősített vezetési tanácsadó (CMC) cím viselésére 2016-tól jogosult.

Két gyermek édesapja.

Kész Ákos Tamás ​­​

szenior tanácsadó

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán nemzetközi igazgatás alapkézést, majd európai és nemzetközi igazgatás mesterképzést végzett, ezzel egyidőben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett mesterdiplomát közgazdálkodás és közpolitika szakon. Okleveles igazgatásszervező és közgazdász végzettségét követően öt éven át dolgozott a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Enterprise Europe Network nemzetközi irodában mint innovációs tanácsadó és projektkoordinátor. Ebben a feladatkörben Horizont 2020 KKV Eszköz nyertes pályázóknak nyújtott key account management támogatást, közreműködött nemzetközi üzleti együttműködések létrehozásában; aktív kapcsolatot ápolt a régió vállalkozásaival. Ismeretekkel rendelkezik önkormányzati projektek tanulmányainak, tervezési dokumentációinak elkészítésében.

Két gyermek édesapja.

dr. Kovács András ​­​

szenior tanácsadó

A BKÁE igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, az ELTE-n jogászként diplomázott. 2004-ben köztisztviselőként szabálysértési ügyintézéssel kezdte meg közigazgatási szakmai pályafutását, azt követően osztályvezető, majd 9 évig jegyzőként vezette a Polgármesteri Hivatalt ugyanazon a településen. Ez idő alatt tette le a közigazgatási szakvizsgát, valamint a PPKE szakirányú továbbképzésén közbeszerzési szakjogász képesítést is szerzett. Magyar Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága által elismert AVS (Associated Value Specialist) minősítés megszerzését követően aktívan részt vett a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Biatorbágyon projektben.

2014-től Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagként vett részt a várost érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában és elbírálásában, elsődleges feladatai közé tartozott a beruházások jogszerűségének biztosításához szakszerű segítségnyújtás, az önkormányzati képviselő- testületi munkavégzés előkészítése, támogatása és végrehajtása, valamint a jegyzői államigazgatási hatáskörbe tartozó eljárások felügyelete. A Helyi Választási Iroda vezetőjeként 8 és fél éven át irányította az országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, illetve polgármester és települési képviselői, valamint az országos népszavazások során a választási iroda munkáját.

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, valamint a közbeszerzési jogra terjed ki.

Három gyermek édesapja.

dr. Kópiás Bence ​­​

kereskedelmi vezető, partner

Jogász, igazgatásszervező. Pályafutását 2001-ben a Belügyminisztériumban kezdte, önkormányzati területen. 2007-től a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat-központjában volt felelős a stratégiai tervezésért, valamint az EU által társfinanszírozott projektek előkészítéséért.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél 2011-től az eredetileg hét, 2018-ban pedig már 57 elemű projekt portfólió menedzselését látta el – ez volt az Ügynökség legsikeresebb üzletága. A projektek végrehajtása során a kormányzati informatika mellett a infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseknél is szerzett tapasztalatokat.

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékén 2016-tól tanít külföldi hallgatókat vendégoktató minőségben. 2015-ben megkapta az Információs társadalom szakmai érmet, a BCE-től pedig 2019-ben Pro Facultate díjat vehetett át. 2015 óta elnökségi tagja az Infotér Egyesületnek.

Két gyermek édesapja.

Köteles Ádám ​­​

tanácsadó

Okleveles közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetemen alkalmazott közgazdaságtan alapszakon szerezte meg diplomáját, majd a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon szerzett okleveles közgazdász végzettséget. 2020-2022 között a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság- és Közpolitika Intézetének hallgatói munkatársa volt, a 2021-2022-es tanévben pedig az Egyetem Hallgatói Nagykövete. 2019-ben Kurityán településen független önkormányzati képviselővé választották, mely tisztségét azóta is betölti.

Lóránd Ádám Péter ​­​

tanácsadó

Okleveles közgazdász. A brit University College London-on történelem, politológia és közgazdaságtan szakon szerezte meg alapszakos diplomáját, majd a Sciences Po Paris és a London School of Economics közös mesterképzésén közgazdaságtan és közpolitika szakon végzett 2022 őszén. A mesterképzés alatt egy alkalmazott közgazdaságtannal foglalkozó kutatóintézet kutatási asszisztenseként dolgozott, ahol alkalmazott pénzügyi és fejlődésgazdaságtani témákkal kapcsolatos kutatási és tanácsadási projektekben vett részt.

Papp-Somlai Alexandra ​­​

szenior tanácsadó

Szakmai tapasztalataira jórészt a központi közigazgatásban tett szert. Kipróbálhatta magát oktatásszervezőként, jogi referensként és az e-learning fejlesztések területén egyaránt, de érdeklődése egyre inkább az elektronikus közigazgatás és az elektronikus szolgáltatás-fejlesztés felé terelte. Ezzel összefüggésben több európai uniós projektmunkában is részt vett, szakmai munkacsoport-vezetőként és projektvezetőként is szerzett tapasztalatokat. Kitartó szolgáltatás-fejlesztési munkájáért 2013-ban akkori munkahelyén elnyerte az év közszolgálati munkatársa címet.

Igazgatásszervező diplomáját a Budapest Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte, ezt követően köztársasági ösztöndíjjal végezte el a master szakot, ahol okleveles közigazgatási menedzserként diplomázott.

Egy gyermek édesanyja.

Petényi Sára ​­​

tanácsadó

Szociológus mesterszakos diplomáját 2014-ben szerezte az ELTE Társadalomtudományi Karán. Ezt követően egy időre a közigazgatásban helyezkedett el, a XIII. Kerületi Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán dolgozott, ahol ügyintézői oldalról ismerkedett meg a közigazgatás működésével. Egyetemi évei alatt és azt követően is számos adatfelvétel tervezésébe és megvalósításába kapcsolódott be a felnőttképzésektől, az oktatási rendszeren át, az állami nagyrendszerek működéséig. A kormányhivatalnál töltött időszakot követően több éven keresztül dolgozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mérési és Módszertani Irodájában, ahol számos nagymintás lakossági felmérés tervezésében és elemzésében vett részt.

Évek óta kutatja az állami nagyrendszerekkel kapcsolatos lakossági elégedettséget, a közigazgatási ügyintézések és a lakossági elégedettség kapcsolatát, valamint a közigazgatási ügyintézés során igénybevett csatornahasználathoz kötődő motivációkat.

Péterfalvi Norbert, CMC ​­​

vezető tanácsadó

Igazgatásszervező diplomáját 2000-ben, szakdiplomácia szakértő diplomáját 2005-ben szerezte. Szakmai tevékenységének fókuszában 2006 óta állnak az elektronikus közigazgatással összefüggő feladatok.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban kormánytanácsadóként, főosztályvezető-helyettesként e-közigazgatási projektek előkészítéséért és végrehajtásáért felel, a Belügyminisztériumban főosztályvezetőként a stratégiai tervezésért és koordinációért felelős terület vezetője. Különböző tanácsadó cégeknél folyamatszervezési és szervezetfejlesztési projektek szakértő tanácsadó tagja, projektvezetője, rendszerbevezetési projekt vezetője. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének, a minősített vezetési tanácsadó (CMC) cím viselésére 2020-tól jogosult.

Két gyermek édesapja.

dr. Rupp Zoltán ​­​

cégvezető, partner

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervező, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát. Az elmúlt 20 évben igazgatásszervezési, e-közigazgatási, szervezetfejlesztési, informatikai fejlesztési területeken dolgozott az önkormányzati igazgatásban, a központi közigazgatásban, valamint a magánszektorban. 2008-tól a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Programmenedzsment főosztályának vezetője, 2015-től közel öt éven át NISZ Zrt. projektigazgatója.

Pályája során különböző miniszteri elismerésekben, szakmai díjakban részesült, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mentor-oktatója.

Két gyermek édesapja.

Sivák Veronika ​­​

tanácsadó

Államtudományi diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte 2022-ben. A Königsberg csapatához 2019 decemberében csatlakozott gyakornokként.

2018 őszi félévében Campus Mundi ösztöndíjjal Belgiumban folytatta tanulmányait a genti egyetemen. 2018 és 2022 között a Magyary Zoltán Szakkollégium aktív tagja volt, ahol két évig vezetői tisztséget is betöltött, illetve több területen is végzett kutatásokat: önkormányzati működés, fogyasztóvédelem, elektronikus kereskedelem. A 2021/2022-es tanévben az Egyetem Civilisztikai Tanszékénél demonstrátori feladatokat látott el. Szakmai gyakorlatát a Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatalnál töltötte. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlavisztika (orosz) szakos hallgatója.

Stelkovics Ákos

szenior tanácsadó

Igazgatásszervezőként 2004-ben végzett, amelyet követően két évtizedig folyamatosan tapasztalatot gyűjtött a közigazgatásban, illetve annak háttérintézményeiben.

Az e-közigazgatással 2014 óta van napi kapcsolatban, amely során vezetőként és szakértőként is tapasztalatot szerzett országos érintettségű, több száz csatlakozó intézményt kiszolgáló rendszerek tervezésben, bevezetésében, működtetésében. Kiemelt figyelmet fordított 7 éven keresztül az egyetlen központi fizetési és elszámolási feladatokat támogató szolgáltatás teljeskörű menedzselésére. Munkája során elnöki (2016) és vezérigazgatói (2021) dicséretben is részesült.

Két gyermek édesapja.

Takács Péter ​­​

tanácsadó

Okleveles közgazdász, népegészségügyi ellenőr. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán népegészségügyi ellenőr alapszakon szerzett diplomát. Hét évig a területi közigazgatásban közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőként dolgozott, amelyből négy és fél évig egészségügyi igazgatással foglalkozott. Ez idő alatt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakirányú továbbképzésén közigazgatási tanulmányok szakembere képesítést szerzett, majd a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán pénzügy és számvitel alapszakon szerzett közgazdász diplomát. Legfrissebb diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem vezetés és szervezés mesterszakán szerezte. 2022-ben lépett a Königsberg Consulting gyakornoki programjába, melynek eredményeként 2024-től tanácsadói státuszt kapott.

Zsurka Zsanett ​­​

szenior tanácsadó

Igazgatásszervező diplomája megszerzését követően a központi közigazgatásban helyezkedett el, ahol közel 8 évet töltött el az ügyfélszolgálat-fejlesztés és az e-közszolgáltatások menedzselése területén. Pályáját ügyfélszolgálati ügyintézőként kezdte, a megszerzett tapasztalatait pedig később már az egyes szolgáltatások menedzselésekor, előbb referensként, majd vezetőként is kamatoztatta.

Munkája kapcsán számos nemzetközi konferencián vett részt, valamint szakmai szerepet vállalt több hazai és uniós projekt megvalósításában is. Közel 3 évnyi vezetői tapasztalattal a háta mögött az államkutatás felé vette az irányt, és tapasztalatait felhasználva közigazgatási szakértőként támogatja a közigazgatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó feladatok ellátását.

Két gyermek édesanyja.

Kiemelt tanácsadási termékeink

Kiemelt tanácsadási termékeink
Bezárás
WordPress Image Lightbox