A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

SZOLGÁLTATÁSAINK

PROJEKTTERVEZÉS

A projekt sikerének alapja a megfelelő előkészítés. Ahhoz, hogy egy projekt elérje célját, megoldjon egy problémát, pontosan meg kell határozni többek között a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok egymásra épülését, az időt és a forrásokat.

Ahogy a projekt megvalósítás, úgy a tervezés sem egy emberes feladat: ügyfeleink bevonására építve, a projektben érintett munkatársak értékes tapasztalatainak, észrevételeinek felhasználásával jutunk el a végeredményhez. A projekttervezési munkáink keretében elsőként felmérjük az ügyfeleink felmerülő problémáit és fő igényeit, szükségleteit. A legsikeresebb projektet akkor lehet megvalósítani, ha az a célcsoport valós szükségleteire reagál. A helyzetelemzés alapján feltárt problémákra reflektálva, a célok megvalósításához leginkább illeszkedő eszközöket, tevékenységeket és módszereket tervezzük meg. Ahogy körvonalazódik, hogy pontosan milyen feladatokat kell a projektben megvalósítani, hozzálátunk ahhoz, hogy alaposan megtervezzük a tevékenységek időkeretét és költségigényét, valamint a projekt hatékonyságát és eredményességét mérő indikátorokat.

A megfelelő projektelőkészítés egyúttal az Európai uniós és egyéb források sikeres felhasználásának záloga is. Ehhez kapcsolódva ügyfeleink rendelkezésére állunk a projektötletükhöz felhasználható pénzügyi források felkutatásában, a projektek finomhangolásában, és a külső érintettek előtti képviseletében is.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

projekt@konigsberg.hu

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, AUDIT

Napjainkra a minőség stratégiai fogalommá vált, a szervezetek sikeres működésének elengedhetetlen feltétele. A minőség fejlesztésekor a teljes szervezet, annak folyamatai, stratégiai megközelítése, emberi, technikai, partnerkapcsolati fejlesztése kerül középpontba.

A vevő számára a minőség válik elsődlegessé, ezért az erre a területre történő fókuszálás lényegesen javíthatja a fogyasztók megelégedettségét. A minőségbiztosítás során feladatunk annak ellenőrzése, hogy a minőségi követelmények teljesülnek-e. Mindezt úgy tesszük, hogy a feladat ne a túldokumentálást és papírmunkát juttassa ügyfeleink eszébe, hanem tényleges értékteremtő eszközként szerepeljen a szervezet életében.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

audit@konigsberg.hu

FOLYAMATMENEDZSMENT

Napjaink változékony piaci környezete bizonytalanságot eredményez valamennyi szektorban, legyen az akár a piaci szolgáltatások vagy a közigazgatás területe. Ennek megfelelően folyamatmenedzsment megoldásaink során olyan szolgáltatásokat nyújtunk mind a magán- mind az állami szektor szereplői számára, amelyek segítségével felkészülhetnek a jövőbeni kihívásoknak való megfelelésre.

A környezet változásának felgyorsulásával az ahhoz való alkalmazkodás egyre nehezebbé és kritikusabbá válik. Ahogy az ügyfeleink környezete változik, úgy változunk mi is. Nagy energiákat fektetünk a saját kutatási és fejlesztési területeink megerősítésébe, az üzleti és társadalmi hatások nyomon követésére, az ügyfeleink igényeit jobban szolgáló eszközök és módszerek fejlesztésére.
Folyamatmenedzsment témájú projektjeink során a szervezeten belüli folyamatok ellenőrzését és fejlesztését végezzük el. A folyamatorientált szemlélet kialakításával és terjesztésével további célunk a szervezeti kultúra fejlesztése és a hatékonyabb szervezet kialakításában való részvétel.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

folyamat@konigsberg.hu

SZOLGÁLTATÁSBEVEZETÉS TÁMOGATÁSA

A kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a kialakított szolgáltatások alkalmazásba vétele a tervezett folyamatok mentén, kézben tartott módon és gördülékenyen történjen. Szervezeten kívül és belül egyaránt jól összehangolt szolgáltatásbevezetés a sikeres projekt megvalósítás egyik sarokköve.

Egyre több szervezet ismeri fel a fejlesztett szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos feladatok szükségszerűségét. Kollégáink több éves tapasztalattal rendelkeznek szolgáltatások sikeres bevezetésében.
Mindez magába foglalja többek között a szolgáltatások, szervezet napi szintű működésébe történő illesztését (erőforrás- és folyamat-tervezést, szabályzatok, belső működési rendek kialakítását stb.), a komplex oktatás, kommunikáció, marketing, valamint help-desk folyamatok és kiszolgálási pillérek tervezését, továbbá a végrehajtás szakértői támogatását.
Ezen feladatok egyértelmű célja, hogy ne csak a projekt zárása legyen sikeres, hanem a fenntartási időszak is.

Keresse szakértőnket a testre szabott megoldás bemutatásához!

szolgbev@konigsberg.hu

Free WordPress Themes, Free Android Games