SZEÜSZ Akadémia e-ügyintézési szakértő képzés - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

SZEÜSZ Akadémia e-ügyintézési szakértő képzés

Bejegyzett felnőttképzési szervezetként, többéves elektronizálási, SZEÜSZ-szolgáltatásokhoz történő csatlakoztatási projektben szerzett tapasztalattal, és a megújult jogszabályi környezet célkitűzéseinek ismeretében kívánjuk elérni, hogy a képzésen résztvevők képesek legyenek a jogi követelményeket a SZEÜSZ-rendszer logikához igazítva, saját folyamataikba implementálni és ezáltal szervezetük digitális érettségét is támogatni.

A résztvevő szervezetek típusához, ellátandó feladataihoz és céljaihoz igazított és ennek megfelelően 2-4 napos akkreditált felnőttképzési program fókuszában az alábbi témakörök állnak:

  • Fogalmi keretek, SZEÜSZ logikai és rendszerszemlélet: az e-ügyintézés szükségességére ható környezeti sajátosságok, felhasználó oldali elemzések mentén. A SZEÜSZ-világ szereplői és a SZEÜSZ-rendszer jelentősége: a SZEÜSZ, mint önálló szolgáltatás és a SZEÜSZ-rendszer.
  • Az e-ügyintézés legfontosabb jogi követelményei és a SZEÜSZ-ök funkcionalitása: alapvető információk a jogszabályok köréről, fogalmakról, érintett szereplőkről, költségviselési szabályokról. A szolgáltatások céljainak részletezése, a működési módjainak és főbb funkcióinak ismertetése, használati statisztikai adatok bemutatása, valamint a SZEÜSZ rendszer belső kapcsolati hálójának felvázolása.
  • E-ügyintézési modellek: keressük a választ azon kérdésekre, hogy mi jelent a modellalkotás a gyakorlatban és hogyan alkalmazzuk ezen ismereteket?
  • Ügyfél-hivatal, hivatal-ügyfél és hivatal-hivatal folyamatok: az egyes folyamatokhoz tartozó részcselekmények gyakorlati szempontú ismertetése, a modellek és a SZEÜSZ-rendszer dimenziójában.
  • Bizalmi szolgáltatások: a bizalmi szolgáltatások jogi hátterének bemutatása, különös tekintettel a témakört szabályozó európai uniós jogi aktusokra.
  • SZEÜSZ-csatlakozás: a csatlakozó szerv oldalán jelentkező általános és konkrét csatlakozási feladatok felvázolása.
  • E-szolgáltatások fejlesztése és bevezetése a gyakorlatban: szolgáltatás, mint fogalom lehatárolása, továbbá a szolgáltatás-fejlesztés során megjelenő kihívások.
  • Konzultáció: ismeretellenőrzés, gyakran ismételt kérdések megvitatása.

A képzés során – az ismeretek gyakorlati szempontú visszakövetését célzó esettanulmány sikeres teljesítését követően – lehetőség van elektronikus ügyintézési szakértő tanúsítvány megszerzésére is.

TERMÉKFELELŐS

PAPP-SOMLAI ALEXANDRA

közigazgatási menedzser

tanácsadó

5 év közigazgatási tapasztalat

4 év tanácsadói tapasztalat

somlaia@konigsberg.hu

WordPress Image Lightbox