Részletes megvalósíthatósági tanulmány - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Egy projekt körültekintő és szakszerű megtervezése kiemelkedő fontosságú a projekt támogathatósági feltételeinek teljesítése, valamint a szakmai megvalósítás sikere szempontjából. A részletes megvalósíthatósági tanulmány egyrészről teljesíti a támogató/finanszírozó alapvető elvárásait, másrészről a projekt teljes életútja során támpontot nyújt a megvalósításban érintettek számára.

Napjainkra minden szervezet számára – legyen akár a közigazgatás vagy a piaci szféra része – megkerülhetetlen, hogy a feladatvégzés, a tervezett fejlesztések megvalósítása projekt keretében történjen. A részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése alapvető feltétele a sikeres projektvégrehajtásnak: ismerteti a szakpolitikai kapcsolódásokkal összhangban a fejlesztések célját és mérhető eredményeit, objektív és racionális módon feltárja a projekt erősségeit és gyengeségeit, a környezet jelentette lehetőségeket és veszélyeket, illetve felvázolja a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat.

Akár hazai, akár közvetett vagy közvetlen uniós, esetleg más nemzetközi forrás igénybevételéről van szó, a támogató is elvárja a projekt megkezdéséhez, a támogatási szerződés megkötéséhez a különböző támogatási konstrukciók aprólékos és komplex elvárásainak való megfelelést, jellemzően egy részletes megvalósíthatósági tanulmány keretében. A támogató és/vagy a pályázati felhívás elvárásainak teljeskörű figyelembe vétele mellett kiemelten fontos a szervezet érdekeinek maximális érvényesítése, teljesíthető indikátorok és horizontális vállalások rögzítése.

Széleskörű támogatói, kedvezményezetti és szállítói oldali tapasztalatunkkal vállaljuk:

  • a rövid projektkoncepcióktól
  • a szakmai tanulmányokon keresztül
  • a részletes megvalósíthatósági tanulmányokig a szükséges szakanyagok

TERMÉKFELELŐS

DR. Rupp Zoltán

jogász, igazgatásszervező

partner

közel 20 év tapasztalat kiemelt projektek tervezésében, megvalósításában

ruppz@konigsberg.hu

WordPress Image Lightbox