A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

CSAPATUNK

Balogh Gábor

vezető tanácsadó

Igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, tudatos karrierépítés céljából a közigazgatási pályafutását helyi szinten, egy önkormányzatnál kezdi meg, amelyet a területi államigazgatás (közigazgatási hivatal), majd a központi közigazgatás (minisztérium, háttérintézmény) követ.

A 13 éves közigazgatási munkavégzéséből, több, mint 5 évet vezetőként tölt el, amelynek során az operatív szintű tervezés, igazgatásszervezés és végrehajtás területén gyűjt értékes tapasztalatokat. Kiemelkedő munkavégzéséért miniszteri elismerésben részesül (2016).

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, amely témát 5 éven keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatja is. Ezenkívül a területi államigazgatás és az elektronikus közigazgatás fejlesztése is a szakterületei közé tartozik.

Két gyermek édesapja.

Barkóczi Dalma

elemző

Igazgatásszervező BSc diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, Közigazgatási menedzser végzettségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mester szakán szerezte. Munkái során fontosnak tartotta az ügyfelek közérthető tájékoztatását, így tovább tanult közszolgálati kommunikáció- és média tanácsadónak.

Hat év közszolgálati jogviszonya alatt alkalma nyílt betekinteni a finn közigazgatási rendszerbe Magyar Közigazgatási Ösztöndíjasként. Foglalkozott a magyarországi nemzetiségek támogatásával. Dolgozott a fogyasztóvédelmi hatóság kommunikációs és sajtóreferenseként. Projekt szakmai fejlesztőként részt vett e-learning fejlesztésben, és közreműködött több uniós projekt megvalósításában.

2016-ban elnyerte a Fogyasztóvédelemért díjat.

Dombi Máté

gyakornok

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok alapképzésének harmadéves hallgatója. A Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Kapcsolatok Szakirányának tagja.

Fibinger Anita

vezető elemző

Okleveles közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerezte. Az egyetemi évek alatt elnyert Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj támogatásával a szakmai érdeklődési körének kiszélesítése mind elméleti, mind gyakorlati téren megvalósulhatott. A központi és önkormányzati közigazgatási munkatapasztalata mellett a versenyszférában szerzett tapasztalattal is rendelkezik, néhány évig egy nemzetközi tanácsadó cégnél tanácsadóként dolgozott.

Szakmai és projektvezetőként, valamint projekttagként több közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtása fűződik a nevéhez, folyamatmenedzsment, szervezetfejlesztés és stratégiai tervezés témakörben.

Két gyermek édesanyja.

dr. Kádár Krisztián, CMC

ügyvezető, tulajdonos

A Königsberg Consulting Kft. alapító tulajdonosa.

Az elmúlt két évtizedben megszerzi az igazgatásszervező és jogi diplomát, dolgozik a közigazgatásban (minisztériumok, háttérintézmények), dolgozik a közigazgatásnak (tanácsadóként, külső szakértőként), kutatja, és legújabban tanítja a közigazgatást (Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), és úgy tűnik a hobbija is a közigazgatás (Közigazgatásfejlesztési Társaság alapító tagja).

Legnagyobb szakmai kihívásainak és egyúttal sikereinek tekinti Magyarország 2011. évi EU soros elnöksége alatt az Európai Közigazgatási Hálózat (EUPAN) szakértői szintű koordinálását, két közigazgatás-fejlesztési (ÁROP-1.2.9, ÁROP-2.2.19) és egy felsőoktatás-kutatási (TÁMOP-7.2.1) projekt szakmai vezetését.

Eddigi pályafutása során a Belügyminisztériumi Tudományos Tanács kiemelkedő tudományszervezői munkájáért emlékéremben (2005), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium érdemei elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben (2011) részesítette. 2017-től címzetes egyetemi docens. Több angol és magyar nyelvű szakmai publikáció szerzője és társszerzője. Tagja a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének, a minősített vezetési tanácsadó (CMC) cím viselésére 2016-tól jogosult.

Egy gyermek édesapja.

Kész Ákos Tamás

elemző

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán nemzetközi igazgatás alapkézést, majd európai és nemzetközi igazgatás mesterképzést végzett, ezzel egyidőben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett mesterdiplomát közgazdálkodás és közpolitika szakon. Okleveles igazgatásszervező és közgazdász végzettségét követően öt éven át dolgozott a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Enterprise Europe Network nemzetközi irodában mint innovációs tanácsadó és projektkoordinátor. Ebben a feladatkörben Horizont 2020 KKV Eszköz nyertes pályázóknak nyújtott key account management támogatást, közreműködött nemzetközi üzleti együttműködések létrehozásában; aktív kapcsolatot ápolt a régió vállalkozásaival. Ismeretekkel rendelkezik önkormányzati projektek tanulmányainak, tervezési dokumentációinak elkészítésében.

Két gyermek édesapja.

dr. Kovács András

tanácsadó

A BKÁE igazgatásszervezői végzettségének megszerzését követően, az ELTE-n jogászként diplomázott. 2004-ben köztisztviselőként szabálysértési ügyintézéssel kezdte meg közigazgatási szakmai pályafutását, azt követően osztályvezető, majd 9 évig jegyzőként vezette a Polgármesteri Hivatalt ugyanazon a településen. Ez idő alatt tette le a közigazgatási szakvizsgát, valamint a PPKE szakirányú továbbképzésén közbeszerzési szakjogász képesítést is szerzett. Magyar Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága által elismert AVS (Associated Value Specialist) minősítés megszerzését követően aktívan részt vett a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Biatorbágyon projektben.

2014-től Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagként vett részt a várost érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában és elbírálásában, elsődleges feladatai közé tartozott a beruházások jogszerűségének biztosításához szakszerű segítségnyújtás, az önkormányzati képviselő- testületi munkavégzés előkészítése, támogatása és végrehajtása, valamint a jegyzői államigazgatási hatáskörbe tartozó eljárások felügyelete. A Helyi Választási Iroda vezetőjeként 8 és fél éven át irányította az országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, illetve polgármester és települési képviselői, valamint az országos népszavazások során a választási iroda munkáját.

Szakmai érdeklődési köre elsődlegesen a helyi önkormányzatok, valamint a közbeszerzési jogra terjed ki.

Három gyermek édesapja.

dr. Kópiás Bence

partner

Jogász, igazgatásszervező. Pályafutását 2001-ben a Belügyminisztériumban kezdte, önkormányzati területen. 2007-től a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat-központjában volt felelős a stratégiai tervezésért, valamint az EU által társfinanszírozott projektek előkészítéséért.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél 2011-től az eredetileg hét, 2018-ban pedig már 57 elemű projekt portfólió menedzselését látta el – ez volt az Ügynökség legsikeresebb üzletága. A projektek végrehajtása során a kormányzati informatika mellett a infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseknél is szerzett tapasztalatokat.

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékén 2016-tól tanít külföldi hallgatókat vendégoktató minőségben. 2015-ben megkapta az Információs társadalom szakmai érmet, a BCE-től pedig 2019-ben Pro Facultate díjat vehetett át. 2015 óta elnökségi tagja az Infotér Egyesületnek.

Két gyermek édesapja.

Medveczky Zsuzsa

felnőttképzési szakértő

Felnőttképzésben immár 21 éve dolgozik, aktív felnőttképzési szakértőként 8 éve tevékenykedik.

Több európai uniós és hazai finanszírozású projektben lát el évek óta szakértői feladatokat, mind felnőttképzési, mind elearning szakértőként. Felnőttképzési intézmények számára hatékony szakértői segítséget nyújt, képzési programokat ír és minősít, felnőttképzési engedélyezési eljárásokra készít fel, minőségirányítási feladatokat lát el

Eredeti végzettségét tekintve angol-matematika szakos tanár, ám folyamatosan képzi magát itthon és külföldön egyaránt.

Két gyermek édesanyja.

dr. Paár Gyula

tanácsadó

Az ELTE-n társadalombiztosítási szervező végzettségének megszerzését követően jogászként diplomázott 2008-ban a Miskolci Egyetemen. Több mint 30 éves – közigazgatás területén végzett – munkája során dolgozott a helyi közigazgatás (települési önkormányzat), a területi közigazgatás (szakigazgatási szerv és kormányhivatal), valamint a központi közigazgatás (minisztériumi háttérintézmény) területén.

Az önkormányzati igazgatásban a képviselő-testületi előterjesztések elkészítését, jogi és törvényességi szempontból történő felülvizsgálatát, kodifikációs és perképviseleti feladatokat végezte. A területi közigazgatásban végzett munkái során perképviselet, szakmai ellenőrzés és felügyelet ellátása tartozott a feladatai közé. A központi közigazgatásban ellátta a jogi munkacsoport vezetését, jogszabály-tervezetek, előterjesztések jogi szempontú véleményezését különös tekintettel az elektronikus közigazgatás fejlesztésének jogi támogatására.

Három gyermek édesapja.

Papp-Somlai Alexandra

tanácsadó

Szakmai tapasztalataira jórészt a központi közigazgatásban tett szert. Kipróbálhatta magát oktatásszervezőként, jogi referensként és az e-learning fejlesztések területén egyaránt, de érdeklődése egyre inkább az elektronikus közigazgatás és az elektronikus szolgáltatás-fejlesztés felé terelte. Ezzel összefüggésben több európai uniós projektmunkában is részt vett, szakmai munkacsoport-vezetőként és projektvezetőként is szerzett tapasztalatokat. Kitartó szolgáltatás-fejlesztési munkájáért 2013-ban akkori munkahelyén elnyerte az év közszolgálati munkatársa címet.

Igazgatásszervező diplomáját a Budapest Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán szerezte, ezt követően köztársasági ösztöndíjjal végezte el a master szakot, ahol okleveles közigazgatási menedzserként diplomázott.

dr. Rupp Zoltán

cégvezető, partner

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervező, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogi diplomát. Az elmúlt 20 évben igazgatásszervezési, e-közigazgatási, szervezetfejlesztési, informatikai fejlesztési területeken dolgozott az önkormányzati igazgatásban, a központi közigazgatásban, valamint a magánszektorban. 2008-tól a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Programmenedzsment főosztályának vezetője, 2015-től közel öt éven át NISZ Zrt. projektigazgatója.

Pályája során különböző miniszteri elismerésekben, szakmai díjakban részesült, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mentor-oktatója.

Két gyermek édesapja.

Sivák Veronika

gyakornok

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi osztatlan mesterképzés harmadéves hallgatója. A 2018-as akadémiai év őszi félévében az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási program keretében Campus Mundi ösztöndíjasként 5 hónapot töltött a genti egyetemen (University of Ghent). A Magyary Zoltán Szakkollégium aktív tagja.

Tarpai Zoltán Tamás

vezető tanácsadó, partner

Igazgatásszervezőként, közel tizenkét év közigazgatási tapasztalattal a háta mögött, számtalan európai uniós és hazai finanszírozású projektnek volt aktív és alkotó tagja, valamint vezetője.

Stratégiaalkotás, folyamatmenedzsment, valamint szervezetfejlesztés terén meglévő értékes tapasztalatait a több, mint öt évnyi középvezetői pozícióban töltött sikeres időszak alatt szerezte.

A szolgáltatásfejlesztés, az elektronikus közigazgatás, valamint a többcsatornás ügyfélszolgálat fejlesztés területén számos olyan eredmény fűződik nevéhez, amelyek innovatív és értékteremtő újszerűségükkel érdemi változást hoztak a mindennapokba.

Két gyermek édesapja.

Zsurka Zsanett

tanácsadó

Igazgatásszervező diplomája megszerzését követően a központi közigazgatásban helyezkedett el, ahol közel 8 évet töltött el az ügyfélszolgálat-fejlesztés és az e-közszolgáltatások menedzselése területén. Pályáját ügyfélszolgálati ügyintézőként kezdte, a megszerzett tapasztalatait pedig később már az egyes szolgáltatások menedzselésekor, előbb referensként, majd vezetőként is kamatoztatta.

Munkája kapcsán számos nemzetközi konferencián vett részt, valamint szakmai szerepet vállalt több hazai és uniós projekt megvalósításában is. Közel 3 évnyi vezetői tapasztalattal a háta mögött az államkutatás felé vette az irányt, és tapasztalatait felhasználva közigazgatási szakértőként támogatja a közigazgatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó feladatok ellátását.

Egy gyermek édesanyja.

Free WordPress Themes, Free Android Games