Viselkedésértési tanácsadás - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

Viselkedésértési tanácsadás

A hagyományos eljárásmódokat mellőzve a viselkedésértés (BI) újszerű megközelítéssel teszi hatékonyabbá az állami működést. A módszertan a viselkedési közgazdaságtan eredményeit alkalmazza a közpolitikában, ami az elmúlt években több országban is egyre nagyobb teret nyert a szakpolitikák kialakításának hatékony eszközeként. A viselkedésértési tanácsadás célja támogatás nyújtása közszektor szervezeteknek ügyfeleik hatékonyabb kezelésére.

A nemzetközi eredményeket látva a Königsberg Consulting a módszertan hazai alkalmazásának egyik úttörőjeként nyújt viselkedésértési tanácsadást (behavioural insights) ügyfélkiszolgálás témában állami és önkormányzati szervezeteknek, közintézményeknek azzal a céllal, hogy intézkedéseik hatékonyan valósuljanak meg.
EAST módszertanunk mottója, hogy egy kívánt viselkedés ösztönzése könnyű, vonzó, társadalmi aspektussal rendelkező és időhatékony módon kell történjen. A keretrendszer gyakorlati alkalmazásához kidolgozásra került egy négy lépésből álló módszertan.

  • Először az ügyféltől kapott cél alapján a megváltoztatni kívánt viselkedési minta meghatározása szükséges, amelyet érdemes egy számszerűen mérhető viselkedésváltozáshoz kötni, ami alapján a kívánt cél is egyszerűbben meghatározható. Ezek például EU támogatásból megvalósult digitalizációs fejlesztések kiemelt fontosságú eredménymutatói.
  • Ezután jön a probléma feltérképezése, részletes megértése. Irodalomgyűjtéssel, személyes interjúkkal, fókuszcsoportos kutatásokkal érdemes a mélyére ásni a lehetséges tényezőknek, amelyek befolyásolják a résztvevők viselkedését, törekedni kell a kontextus minél jobb megértésére.
  • A harmadik fázis a megoldás megtalálása, amely a fent részletezett EAST keretrendszer alapján kerül kidolgozásra. Az elérendő cél és a környezet megfelelő ismeretében kidolgozzuk a beavatkozás részleteit. Miután feltártuk az okokat, a viselkedésértés módszereit alkalmazva javaslatokat fogalmazunk meg az ügyfél számára.
  • Végül következik a tesztelés fázisa, amikor a gyakorlatba is átültetjük a tudást és sor kerül a hosszas kutatás eredményeként kidolgozott program elemzésére, hogy valóban azt a hatást éri-e el, amit szeretnénk. A beavatkozás eredményeként a folyamat elején meghatározott mutatók javulását várjuk. Ez legtöbbször randomizált kontrollált vizsgálattal (RCT) mérhető, amin keresztül jól bemutatható a viselkedésértési beavatkozás hatásossága és a széleskörű alkalmazás eredményeire, költséghatékonyságára vonatkozóan is következtetéseket vonhatunk le.

TERMÉKFELELŐS

KÉSZ ÁKOS TAMÁS

nemzetközi igazgatásszervező, közgazdász

elemző

IMP3rove innovációs szakértő

kesza@konigsberg.hu

WordPress Image Lightbox