Fejlesztési programok beválásvizsgálata - Königsberg Consulting
 
A személyre szabott ügyfélfelület eléréséhez kattintson ide

Fejlesztési programok beválásvizsgálata

A beválásvizsgálat magában foglalja a fejlesztések folyamatos nyomon követését, a megvalósítás szakaszában történő monitorozását, valamint az ex post értékelést, a programok utólagos hatáselemzését. A monitoring célja a projektek megvalósításának mederben tartása, az eredménytermékek, határidők, költségkeretek betartásának nyomon követése. Az utólagos hatásvizsgálat pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogy a program elérte-e a célját, kiváltotta-e a kívánt hatásokat.

Beválásvizsgálat fókuszában állhat egy adott támogatási időszak programja vagy egy adott projekt. A monitoring a megvalósítás fázisában, az utólagos hatásvizsgálat a megvalósítást követően történik.

A monitoring fókuszában az alábbi témakörök állnak:

 • Projekt megvalósítási folyamatba építetten, a megvalósítás kezdetétől történő, a keletkező információkra alapozó, az inputokra, folyamatokra és outputokra vonatkozó folyamatos értékelés.
 • A projekt egyes mérföldköveinek tevékenységei, eredményei, határidők, kapott támogatások, erőforrás-felhasználás nyomon követése.
 • Célja a projektcéltól való esetleges eltérések, költség-erőforráskeretből történő kilépések felderítése, az időben történő korrekció lehetőségének megteremtése és az összehangolt szakmai koordináció elősegítése.
 • Eszközei: standardizált adatgyűjtő eszközök IKT támogatással, interjúk, dokumentumelemzés, kvalitatív és kvantitatív mérések

Az utólagos hatáselemzés fókuszában az alábbi témakörök állnak:

 • fejlesztési programok, projektek végrehajtási szempontú elemzése, ezen belül
 • Projektcélok elérésének hatékonyságvizsgálata,projektindikátorok teljesülése
 • Intézkedések eredményességének vizsgálata
 • Fejlesztések fenntarthatóságának elemzése
 • Programok hatásainak (outcome) elemzése
 • Benchmarking: értékek összevetése más hasonló hazai és nemzetközi projektekkel
 • Eszközei: mélyinterjúk, fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves adatfelvétel, dokumentum-elemzés, terepkutatás

TERMÉKFELELŐS

FEKETE LETÍCIA

közgazdász

jogi és HRM szakközgazdász

tanácsadó

15 év közigazgatási tapasztalat

6 év tanácsadói tapasztalat

feketel@konigsberg.hu

WordPress Image Lightbox