Jelentkezési lap - Elektronikus ügyintézési szakértő képzés - Königsberg Consulting
 

Jelentkezési lap – Elektronikus ügyintézési szakértő képzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001933/2019/D001

Az alábbi adatok kezelését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendelete teszi kötelezővé a képző intézmény számára. Az Ön által megadott adatok alapján készítjük elő felnőttképzési szerződését. Kérdése esetén írjon az office@konigsberg.hu email címre.

Képzési tájékoztató megtekintése

Képzési program neve: Elektronikus ügyintézési szakértő
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001933/2019/D001
A képzés célja: A képzés célja az, hogy megismertesse a résztvevőkkel a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (szeüsz) jogi környezetét, a szeüszök igazgatási folyamatokhoz való kapcsolódásait, a szervezeti működésbe történő beillesztésének módszertani követelményeit.
A képzési program célcsoportja Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek üzleti/jogi/igazgatási/informatikai alsó- és középvezetői, munkatársai, továbbá ezen szervezetek számára informatikai fejlesztést végző gazdasági szereplők munkatársai.
Képzés megkezdéséhez szükséges feltételek (a jelentkezési fázisban benyújtandó dokumentumok): Felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: Eüsztv. hatálya alatt álló szervnél, hitelintézetnél, egyéb közigazgatási szervnél vagy közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtásában töltött legalább 1 éves munkaviszony, amelynek igazolása egy 6 hónapnál nem régebbi, keltezéssel ellátott önéletrajz által történik.

Tananyagegységek megnevezése: 1. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások rendszere

2. Elektronizálással összefüggő igazgatásszervezési ismeretek és módszertan

3. Rendszercsatlakozási és szolgáltatásbevezetési módszertan és gyakorlat

Óraszáma (elmélet/gyakorlat): 24 óra (20/4)
Képzési csoport létszáma: Maximum 40 fő.

Felnőttképző Intézmény fenntartja a jogot, hogy a jelentkezők minimum létszámának (10 fő) el nem érése esetén a meghirdetett képzést nem indítja el.

Képzés ütemezése: egymást követő két héten 2×2 nap (csütörtök-péntek) napi 6 tanóra (09:00-14:30 óráig, szünetekkel)
Képzési helyszín: Budapest (asztalokkal, székekkel és a szükséges technikával felszerelt oktatóterem – véglegesítése csoportlétszám függvényében).

 

A képzés kontaktórás jelenléti képzés. A hatályos jogi szabályozás – a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – lehetővé teszi a kontaktórás képzésbe online történő bekapcsolódást. Erre való tekintettel a képzés – az aktuális veszélyhelyzeti intézkedések, valamint a tényleges jelentkezői igények függvényében – tervezetten hibrid formában (jelenléti képzésként, de az online részvétel lehetőségének biztosításával), szükség szerint teljesen online formában kerül megvalósításra.

 

A képzés személyes (offline) jelenlétre optimalizált: egyes képzési aktivitásokban az online résztvevők csak szemlélőként tudnak részt venni, de főszabály szerint az online résztvevők részére is interaktív az oktatás.

 

A képzési helyszínt és a részvétel módját szerződő felek a képzést megelőzően írásban egyeztetik.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: Előzetes tudásszint felmérése (résztvevői igény esetén)
Képzési tanúsítvány:
A képzési tanúsítvány kiállításának feltétele: a képzés elvégzése (legfeljebb 5 óra hiányzás megengedett), és a képzést követően megadott határidőre egy esetleírás eredményes elkészítése a képzésen megbeszéltek szerint.
Képzési díj: 169.000 Ft + 0% ÁFA, amelyet a képzési napot megelőző munkanapig szükséges befizetni az alábbi számlaszámra:

Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

11600006-00000000-95261711 (Erste Bank)

További képzéssel kapcsolatos részletek megtekintése

Személyes és kapcsolattartási adatok


A jelentkezők minimum létszámának (10 fő) el nem érése esetén, valamint a járványügyi helyzet aktuális alakulásának függvényében fenntartjuk a jogot, hogy a meghirdetett képzést nem indítjuk el.
Az e-mail címet kapcsolattartás céljából kérjük. Az adatot munkatársaink kezelik és 5 évig őrizzük meg.

Iskolai végzettség és képzettség


Képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség (igazolása szükséges)

Szakmai gyakorlat: Eüsztv. hatálya alatt álló szervnél, hitelintézetnél, egyéb közigazgatási szervnél vagy közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtásában töltött legalább 1 éves foglalkoztatási jogviszony, amelynek igazolása egy 6 hónapnál nem régebbi önéletrajz által történik.


Max. 4Mb / PDF / DOC(x) / RTF
Max 6 Mb / PDF / Scannelt képformátum

CV és Diplomamásolat

Kérjük, hogy a jelentkezése rögzítése után, emailben küldje el az office@konigsberg.hu email címre az önéletrajzát és diploma másolatát.

A könnyebb bezonosítás érdékében, a levél tárgyában kérjük adja meg TAJ számát is, pl.: Jelentkezés HP - (TAJ szám)


Amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély

Számlázási adatok

 amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély


WordPress Image Lightbox