Jelentkezési lap - Elektronikus ügyintézési szakértő képzés - Königsberg Consulting
 

Jelentkezési lap – Elektronikus ügyintézési szakértő képzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001933/2019/D001

Az alábbi adatok kezelését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendelete teszi kötelezővé a képző intézmény számára. Az Ön által megadott adatok alapján készítjük elő felnőttképzési szerződését. Kérdése esetén írjon az office@konigsberg.hu email címre.

Képzési tájékoztató megtekintése

Képzési program neve:Elektronikus ügyintézési szakértő
Képzés nyilvántartásba vételi száma:E-001933/2019/D001
A képzés célja:A képzés célja az, hogy megismertesse a résztvevőkkel a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (szeüsz) jogi környezetét, a szeüszök igazgatási folyamatokhoz való kapcsolódásait, a szervezeti működésbe történő beillesztésének módszertani követelményeit.
A képzési program célcsoportjaAz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek üzleti/jogi/igazgatási/informatikai alsó- és középvezetői, munkatársai, továbbá ezen szervezetek számára informatikai fejlesztést végző gazdasági szereplők munkatársai.
Képzés megkezdéséhez szükséges feltételek

(a jelentkezési fázisban benyújtandó dokumentumok):

Felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: Eüsztv. hatálya alatt álló szervnél, hitelintézetnél, egyéb közigazgatási szervnél vagy közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtásában töltött legalább 1 éves munkaviszony, amelynek igazolása egy 6 hónapnál nem régebbi önéletrajz által történik.

Tananyagegységek megnevezése1. Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások rendszere

2. Elektronizálással összefüggő igazgatásszervezési ismeretek és módszertan

3. Rendszercsatlakozási és szolgáltatásbevezetési módszertan és gyakorlat

Óraszáma (elmélet/gyakorlat)24 óra (20/4)
Képzés ütemezéseegymást követő két héten 2×2 nap (csütörtök-péntek) napi 6 tanóra (09:00-14:30 óráig, szünetekkel)
Képzési helyszín (elm./gyak.)A képzés az aktuális veszélyhelyzeti intézkedésekhez, valamint a képzési csoport igényeihez igazodva online vagy hibrid oktatási formában kerül megtartásra.
(Jelenléti képzés helyszíne: Budapest városközpont)
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység:Előzetes tudásszint felmérése (résztvevői igény esetén)
Képzési díj:169.000 Ft + 0% ÁFA, amelyet a képzési napot megelőző munkanapig szükséges befizetni az alábbi számlaszámra:

Königsberg Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

11600006-00000000-95261711 (Erste Bank)

További képzéssel kapcsolatos részletek megtekintése

Személyes és kapcsolattartási adatok


A jelentkezők minimum létszámának el nem érése esetén fenntartjuk a jogot, hogy a meghirdetett képzést nem indítjuk el.
Az e-mail címet kapcsolattartás céljából kérjük. Az adatot munkatársaink kezelik és 5 évig őrizzük meg.

Iskolai végzettség és képzettség


Képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség (igazolása szükséges)

Szakmai gyakorlat: Eüsztv. hatálya alatt álló szervnél, hitelintézetnél, egyéb közigazgatási szervnél vagy közigazgatás-fejlesztési projekt végrehajtásában töltött legalább 1 éves foglalkoztatási jogviszony, amelynek igazolása egy 6 hónapnál nem régebbi önéletrajz által történik.


Max. 4Mb / PDF / DOC(x) / RTF
Max 6 Mb / PDF / Scannelt képformátum

CV és Diplomamásolat

Kérjük, hogy a jelentkezése rögzítése után, emailben küldje el az office@konigsberg.hu email címre az önéletrajzát és diploma másolatát.

A könnyebb bezonosítás érdékében, a levél tárgyában kérjük adja meg TAJ számát is, pl.: Jelentkezés HP - (TAJ szám)


Amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély

Számlázási adatok

 amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély


Free WordPress Themes, Free Android Games
WordPress Image Lightbox